Beques Menjador i Material Escolar. Ajuntament Ripollet

Us comuniquem que:

Que la Junta de Govern Local ,en sessió de 29 de març 2022, va aprovar la convocatòria de les beques de material escolar curs 2022-2023 atorgades per l’Ajuntament e Ripollet.

En data 11 d’abril de 2022 es van publicar al BOPB les bases reguladores del  Consell Comarcal del Vallès Occidental per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya durant el curs escolar 2022-2023.

És important que tingueu molt en compte el següent :

  • Les sol·licituds en aquesta convocatòria seran diferents per cada concepte, una per les beques de material escolar i un altra per les beques de menjador escolar.
  • La convocatòria d’aquest curs escolar s’adreça als nens del nostre municipi, que cursin segon cicle d’educació infantil, primària, i també als alumnes d’educació secundària obligatòria l’ESO.
  • En el cas d’ajuts de menjador, la sol·licitud es imprescindible anotar l’IDALU
  • Per presentar les sol·licituds cal demanar cita prèvia a l’OAC, trucant al tel.935046000 o mitjançant la web de l’Ajuntament http://citaprevia.ripollet.cat.
  • Les sol·licituds estaran penjades en aquest mateix web i al web de l’ajuntament per tal de descarregar-la; igualment es podrà recollir en paper a les nostres oficines i a OAC.

El període per a presentar la sol·licitud serà del 3 maig  al 1 de juliol de 2022.

Edictes amb les bases de la convocatòria curs 2022-2023: