MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESCOLA I L’EDUCACIÓ PÚBLICA

Ens adrecem a la ciutadania i a les famílies de Ripollet, a l’Ajuntament de la nostra població, als polítics i els mitjans de comunicació per MANIFESTAR el malestar que estan generant les decisions, actituds i accions de la Conselleria d’Educació i que ens han portat a plantejar la vaga com a recurs de protesta i denúncia i en defensa de l’educació al nostre país. 

Volem expressar públicament la nostra queixa i gran preocupació en relació a: 

o Manca d’inversió en recursos humans i materials que no dona resposta a les necessitats reals dels centres educatius. 

Per tant, reclamem al Govern de Catalunya que inverteixi el 6% del PIB en EDUCACIÓ PÚBLICA. 

o Manca de recursos per atendre la diversitat i l’elevat volum de població infantil i juvenil en situació de vulnerabilitat i risc, trastorns i discapacitats. 

Per tant, reclamem la reducció de ràtios a les aules i la contractació de més personal de suport i especialista per tal de garantir l’equitat, la igualtat i la qualitat educativa, tal com recull el Decret d’Inclusió. Demanem, també, millors condicions de treball i estabilitat per al personal de suport i PAS. 

o Desplegament urgent dels nous currículums al setembre de 2022, amb manca total d’oportunitats per participar i debatre de manera plural en la seva elaboració i aplicació. 

Per tant, plantegem la necessitat que tots els agents educatius participin realment (i no només en apariència) en l’elaboració dels nous currículums. 

o Canvi en el calendari escolar sense cap consens amb la comunitat educativa que provoca la pèrdua del temps de formació

del mes de juliol i compromet les reunions de tancament del curs al juny i les de preparació del nou curs, que es realitzen al setembre. 

Per tant, exigim la retirada del nou calendari i del decret de plantilles amb l’objectiu de millora de la qualitat de l’escola i l’educació pública

o Pèrdua del poder adquisitiu i de drets laborals de mestres i professorat en un llarg recorregut d’anys. 

Per tant, exigim la reversió de les retallades dutes a terme al llarg dels últims anys (millora de condicions laborals). 

o Menysteniment vers el col·lectiu docent en el fons i la forma de la negociació de les condicions laborals. 

Per tant, reclamen una taula de negociació en què estiguin representades totes les parts. 

Per aquests motius, evidenciem i denunciem que l’Administració Educativa ignora els professionals de l’educació, els infants i els joves, i ignora també les seves famílies plantejant qüestions i mesures que s’allunyen molt del treball diari que es realitza als centres educatius. 

MESTRES I PROFESSORAT DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE RIPOLLET COMUNITAT EDUCATIVA DE RIPOLLET. 

Ripollet, 14 de març de 2022