Tres Escoles Petites

ENS CONSTRUIM COM A 3 ESCOLES PETITES

QUE ES RELATEN AMB IDENTITATS PRÒPIES

Amb la voluntat ferma de reduir l’impacte d’un macro institut escola com és el nostre, en les relacions i els aprenentatges d’infants i joves, en la convivència diària i en la dinàmica pròpia de la comunitat educativa,  l’equip docent  estructura i organitza la vida quotidiana en 3 ESCOLES PETITES o ESCOLETES.

Cada línia d’Educació Infantil, Primària i Secundària té una identitat pròpia, adoptant el nom d’un element de natura (AIRE, TERRA i AIGUA) que vol expressar el lligam amb l’entorn natural proper: el Parc dels Pinetons que dona nom a l’escola i la serra de Collserola.

Com a comunitat educativa i de vida, aquesta concreció ens afavoreix i promou l’arrelament i els vincles dels membres de cadascuna de les escoletes  en el ser i el fer quotidià sense menyscabar la pertinencia a un gran institut escola públic que comparteix i construeix el marc d’un mateix PROJECTE EDUCATIU .

A la vegada l’institut escola públic ELS PINETONS ens situa ens 3 escenaris i contextos educatius privilegiats i diferents (des dels 3 als 16 anys) que son facilitadors dels processos d’aprenentatge i de vida. I que es van construint en les propostes i accions que es concreten a les 3 escoles petites o escoletes.

En cada línia o escoleta visualitzem ELS GRUPS DE REFERÈNCIA O D’EDAT, que des dels 3 anys als 16 anys,  conformen una organització que acull a les sales les necessitats i demandes pròpies dels infants i joves, així com els seus interessos.

Establint -d’aquesta manera- uns vincles i referents afectius que descobrim com a essencials per acompanyar educativament  i generar en els infants i joves motivacions, responsabilitats,  curiositats, actituds, … davant l’aprenentatge.

Equip docent de l’institut escola públic ELS PINETONS