Quina escola?

SOM I FEM PINETONS

El Projecte Educatiu de l’institut escola es construeix des d’uns eixos vertebradors que inspiren l’acció educativa de l’equip de mestres i el professorat, i es concreten així:

– Concepte, identitat i cultura d’infància i adolescència.

– Respecte en el ser i en el fer de l’acció educativa de l’equip docent.

– Confiança i respecte en les possibilitats i oportunitats de les persones per créixer i aprendre.

– Atenció a la diversitat com a element de riquesa educativa i social.

– Ensenyar i aprendre entenent i significant les relacions multidireccionals del processos que es generen.

– Gestió i construcció compartida del coneixement.

– Promoció de contextos educatius i d’aprenentatges de qualitat.

– Estructures de participació democràtica i lideratge en horitzontal de l’equip docent.

– Gestió educativa partint de la reflexió i el debat pedagògic de mestres i professores.

– Comunicació i transparència com a tret d’identitat de la qualitat en la gestió.

– Responsabilitat i compromís des de la participació democràtica de la comunitat educativa (infants, famílies i mestres).

– Defensa i qualitat de l’educació i l’escola pública.

Els criteris, recursos i estratègies metodològiques, accions i actituds que es despleguen des d’aquests eixos vertebradors estan concebuts des de la reflexió i anàlisi davant de cada situació o proposta d’intervenció educativa. Considerem que és essencial, en les  relacions educatives, l’establiment dels criteris que fem servir i el perquè els fem servir en cada situació i context d’aprenentatge.

Equip docent de l’institut escola ELS PINETONS