L’escola

Ens definim com a una escola pública, oberta i acollidora per a tota la comunitat, on les relacions i les interaccions que es generen són el fil conductor de la vida i dels aprenentatges que es desenvolupen.

Una escola que reconeix i projecta una imatge positiva i activa d’infant i de cultura d’infància rica, amb drets, llibertats i responsabilitats que cal preservar.

Una escola que és capaç d’enriquir-se de la diferència i la diversitat de totes les persones que som part. On s’ofereix atenció i resposta a les necessitats i demandes dels infants que la fan créixer.

Entenem que la finalitat de l’escola és educar als infants i, que aquesta finalitat ha d’estar fonamentada en l’acció professional de l’equip de mestres, en el debat i la reflexió educativa que porta a terme, en la seva formació i en la innovació pedagògica.

Una escola i un equip de mestres que, a la vegada, som part d’una xarxa educativa que l’entenem com a servei públic de qualitat a la ciutadania, en aquesta cas, de Ripollet (Vallès Occidental).

Tanmateix, no es pot relatar ni l’escola ni el seu projecte educatiu sense la participació de tota la comunitat, on les famílies es comprometen i comparteixen l’educació de les seves filles i els seus fills amb l’equip de mestres.

La nostra escola es relata al voltant de l’expressió, el desenvolupament, el creixement i la consolidació del seu projecte educatiu i els seus eixos vertebradors. Com a prèvia, podem i volem recordar a Jacques Delors que, en el seu informe “Els quatre pilars de l’educació” (OCDE, 2006) ens diu:

“Aprendre a conèixer
aprendre a fer
aprendre a viure junts, a conviure
aprendre a ser
.”