Consell escolar

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

QUÈ és el Consell Escolar de centre?.

El Consell Escolar de centre és l’òrgan col·legiat de participació de tota la comunitat educativa en el govern de l’institut escola..

QUI forma part del Consell Escolar?.

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, equip de mestres, alumnat, personal d’administració i serveis, etc…

Qualsevol persona de la nostra comunitat (famílies i equips de mestres i PAS) pot presentar-se a les eleccions que estan previstes per una resolució de convocatòria pública, la darrera ha estat la resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Els infants/joves també tenen representació en el Consell a partir del tercer nivell d’ESO.

INFANTS/JOVES

Leo Buisan (3er Aire, Joves) – Samara Cortés (3er Terra, Joves)

Eric Moles (3er Aigua, Joves)

FAMÍLIES

Núria Brenes – Inma Ànegas – Eva Fretes – Marco Béjar – Eloi Rebollo –

Efrem Utrera –  David Madueño – Graci Mora  – Jordi Pradel – Ceci Blanquez

MESTRES

Mireia Alonso – Anabel Serrano – Inma Lainez – Miriam Cruz – Bernat Serra – Domi Loza

Carol Cordón – Sergi de la Cruz – Judit Durany –

PAS/PAE

Joan Gorchs – Ona Ferré

REPRESENTANT JUNTA AFA

Ester Vallbona

REPRESENTANT MUNICIPAL

Oriol Mor (regidor Educació)

EQUIP DIRECTIU

Virtuts Lujan (secretària) – Pau Casanova (cap d’estudis EPRI i EINF) – Sheila Jorge (cap d’estudis adjunt) – Adrià Mas (cap d’estudis ESO) – Silvia Lopez (coordinadora pedagògica ESO) – Carles Gràcia (direcció)

Per consultar les actes del consell escolar entreu en aquesta pàgina amb el vostre usuari de famílies.

https://sites.google.com/eipelspinetons.cat/ consell-escolar