Consell escolar

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

QUÈ és el Consell Escolar de centre?.

El Consell Escolar de centre és l’òrgan col·legiat de participació de tota la comunitat educativa en el govern de l’institut escola..

QUI forma part del Consell Escolar?.

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, equip de mestres, alumnat, personal d’administració i serveis, etc…

Qualsevol persona de la nostra comunitat (famílies i equips de mestres i PAS) pot presentar-se a les eleccions que estan previstes per una resolució de convocatòria pública, la darrera ha estat la resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Els infants/joves també tenen representació en el Consell a partir del tercer nivell d’ESO.

SECTOR FAMÍLIES:

Maite Martinez Clares

Eloi Rebollo Vergara

Graci Mora Ruiz    

Eva Fretes Cascos

Núria Brenes Cuevas

Marco Béjar del Rivero

Inma Anegas Gonzalez

David Madueño Ranchal

Efren Utrera Guerrero

Ceci Blanquez Caballero

REPRESENTANT AFA:

Esther Vallbona Bogas

SECTOR JOVES:    

Leo Buisan

Samara Cortés

Erik Moles

SECTOR MESTRES:

Inma Lainez Montilla

Carolina Cordón Bueno

Dominica Loza Esteban

Míriam Cruz Ortiz

Mireia Alonso Segura

Bernat Serra Pòrtulas

Sergi de la Cruz Núñez

MªJesús Folch Martí

MªAngels Molinero Casanova

Judit Durany Suñé

(referent de coeducació i gènere)         

SECTOR PAS:         Joan Gorchs Miras

SECTOR PAE:         Ona Ferré Domínguez

SECRETÀRIA: Ana Belén Serrano Fernández

CAP D’ESTUDIS EINF/EPRI:  Pau Casanova Ferrer

CAP D’ESTUDIS ESO: Jesús Sanz Mancera   

PRESIDENT: Carles Gràcia Martínez     

COORDINADORA PEDAGÒGICA ESO: Sílvia López Ruiz

COORDINADORA PEDAGÒGICA INF I PRI: Sheila Jorge Giménez

REPRESENTANT AJUNTAMENT:  Oriol Mor

Per consultar les actes del consell escolar entreu en aquesta pàgina amb el vostre usuari de famílies.

https://sites.google.com/eipelspinetons.cat/consellescolar