Presentació

“Fer una escola amable, treballadora, creativa,

agradable, documentable i comunicable,

lloc de recerca, aprenentatge, reconeixement i reflexió,

on es trobin bé infants, mestres i famílies,

és el nostre objectiu.”

Loris Malaguzzi (1920-1994)

mestre i pedagog italià

L’institut escola ELS PINETONS es defineix com a una escola pública, oberta i acollidora per a tota la comunitat educativa, on les relacions i les interaccions que es generen són el fil conductor de la vida i dels aprenentatges que es desenvolupen.

Una escola pública que reconeix i projecta una imatge positiva i activa d’infant i jove, i d’una  cultura d’infància i adolescència rica, amb drets, llibertats i responsabilitats que cal preservar.

Un institut escola que és capaç d’enriquir-se de la diferència i la diversitat de totes les persones que som part. On s’ofereix atenció i resposta a les necessitats i demandes dels infants i joves que la fan créixer.

Entenem que la finalitat de l’escola és educar de forma integral a nenes, nens, noies i nois i, que aquesta finalitat ha d’estar fonamentada en l’acció professional de l’equip docent, en el debat i la reflexió educativa que porta a terme, en la seva formació i en la innovació pedagògica.

Un equip de mestres que, a la vegada, forma  part d’una xarxa educativa que l’entenem com a servei públic de qualitat a la ciutadania, en aquesta cas, de Ripollet (Vallès Occidental).

Tanmateix, no es pot relatar ni l’escola ni el seu PROJECTE EDUCATIU sense la participació de tota la comunitat, on les famílies es comprometen i comparteixen l’educació de les seves filles i els seus fills amb l’equip de mestres professorat.

El nostre institut escola es relata al voltant de l’expressió, del desenvolupament, del creixement i la consolidació del seu projecte educatiu i els seus eixos vertebradors.

Com a prèvia, volem i podem recordar a Jacques Delors que, en el seu informe “Els quatre pilars de l’educació” (OCDE, 2006) ens diu:

“Aprendre a conèixer

aprendre a fer

aprendre a viure junts, a conviure

aprendre a ser.”

Equip docent de l’institut escola públic ELS PINETONS