La comunitat

LA COMUNITAT QUE PARTICIPA

La participació entesa com a intercanvi entre les persones (infants , famílies i mestres) amb una finalitat comuna, que compartim un millor futur, més just, més igualitari per a totes les persones, infants i adults que és aprendre.

La participació entesa com el valor i la força de la paraula raonada, del diàleg, del debat, … També com a procés de construcció, d’aprenentatge de la ciutadania.

La participació reflexionada des de la possibilitat i l’oportunitat de créixer com a comunitat educativa i de vida i, a la vegada, de ser PART d’una identitat i uns significats comuns