Material escolar

Al nostre institut escola el material que utilitzem en el dia a dia es compartit i socialitzat entre els infants i els joves del grup i/o del cicle

Aquest criteri pedagògic es fonamenta com a part d’un aprenentatge,  en el fet de compartir, respectar i tenir cura dels materials, eines, libres, maquinari i instruments que, diàriament, s’utilitzen a l’institut escola.

Entenem els materials com a elements essencials pensats per a provocar i generar els camins de l’aprendre, per jugar, descobrir, llegir, treballar, investigar, escriure, … 

I que respon als eixos vertebradors que es recullen en el nostre Projecte i que són part del model educatiu que desenvolupem al nostre institut escola. 

Aquesta perspectiva del material amb gran valor educatiu ens permet afavorir situacions de treball cooperatiu entre els infants i joves i també desenvolupar la seva autonomia. 

Tal vegada construir la responsabilitat personal i col·lectiva vers allò que és comú i compartit és un dels grans objectius competencial i d’aprenentatge que ens plantegem per als nostres infants i joves.

QUOTES

Aquest material es sustenta amb l’aportació econòmica de les famílies, com a acord establert al nostre Consell Escolar,  que contribueixen a la millora i consolidació del Projecte propi del centre i de l’educació i l’escola pública del país. 

Les quotes del curs escolar 2021-2022, aprovades en la sessió del Consell Escolar amb data 28 de gener de 2021 es concreten així:

CICLE PETITS – 200,- euros

CICLE MITJANS – 200,- euros

CICLE GRANS – 200,- euros

CICLE JOVES – 220,- euros

En aquest concepte s’inclouen TOTS ELS MATERIALS QUE QUEDEN RECOLLITS  en el document adjunt per CICLES i les SORTIDES, els TALLERS, els ESPECTACLES, …

Us recordem que el fet de no pagar aquesta quota perjudica la resta de companyes i companys. És per aquest motiu que us demanem que respecteu aquest acord i els terminis de pagament. Si alguna família té dificultats per abonar la quota en la forma que us plantegem, us demanem que us poseu en contacte amb l’equip directiu per tal de buscar solucions.